Sykkeltur på Jæren

Åpne aktivt kart - Jærruta

NB! Har du iPhone må Google Maps app åpnes på telefonen først for å få aktivert rutene.

14 mil på koselege vegar i ope landskap. Jærruta er ein sykkeltur for heile familien, og går på ei blanding av sykkelsti og lite trafikkerte vegar. Ruta går frå Sola til Eigersund gjennom kommunane Klepp, Time og Hå. Det er lagt opp til fire etappar med tre overnattingar. Du finn gode tips til overnatting, servering og aktivitetar i dei interaktive karta over kvar av etappane. Det finst også fleire avstikkarar på vegen.

Etappane
Etappane Strekning Lengde
Kleppruta Sola-Bryne 59 km
Timeruta Bryne-Holmavatn 28,5 km
Håruta Holmavatn-Sirevåg 30 km
Eigersundruta Sirevåg-Egersund 22 km