Om Jærruta

Jærruta.no er utviklet og drives av Hå kommune i samarbeid med Klepp og Time kommuner og lokale reiselivsaktører under pilotprosjektet «Reisemålsutvikling på Jæren». Prosjektet er støttet av Statsforvaltaren i Rogaland gjennom Handlingsprogram Næring 2018.